4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2017.11.30.)