1-06-01 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv