5/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról