Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Tagiskolája Ostoros

Tagintézmény vezető: Vecseri Sándor
Tel.szám: +36/36-556-022
Fax: +36/36-556-023
E-mail: ostiskola@gmail.com
Honlap címe: www.arpadfejedelemiskola.hu

Tisztelettel köszöntöm a megújult ostorosi honlap olvasóit!

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam és bemutassam iskolánkat!

A bemutatkozást egy Nagy László idézettel kezdem: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”

Vecseri Sándor vagyok, az Általános Iskola igazgatója, matematika tanár a 7-8. osztályokban. Feleségem Vecseriné Fekete Judit szintén az ostorosi iskolában tanít.
2004 augusztusában kerültem az iskola élére, igazgatóként. 2015. augusztus 1-től, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tagiskolája lettünk. Jelenleg 119 tanuló jár az iskolába, ez az utóbbi évek átlagánál magasabb. 1 – 8 évfolyamon 1-1 osztállyal zajlik az oktatás. 4. és 6. osztály után néhányan, a jól felkészített tanulóink közül, választják a 8 illetve 6 évfolyamos gimnáziumok valamelyikét. A többéves visszajelzések alapján ezen, tanulóink megállják helyüket az új iskolákban.

Speciális vonások: A Sajátos Nevelési Igényű tanulók és a Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézségekkel küzdő tanulókat egységes rendszerben (integráltan) oktatjuk. A helybeni fejlesztésüket gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus végzi.
2005-től felmenő rendszerben, 1 – 4 évfolyamon, lovas oktatást vezettünk be, a testnevelés órák keretében, heti 0,5 órában.

Az anyaiskolában évtizede használt és jól bevált Jenaplan módszert átvettük és alkalmazzuk. Ennek hatékony és látványos elemei pl.:

  • szőnyeg van a tantermekben, ahol a körbeszélgetések, játékok zajlanak,
  • szabad polcos rendszer, ahol a tanulók felszerelése, munkái találhatók,
  • használjuk a heti tervet, a tanulási folyamat figyelemmel kíséréséhez,
  • az oktatás során a különböző kooperatív technikákat (páros munka, csoport munka, stb.) alkalmazunk,

évente több projektet készítenek az osztályok, adott téma köré csoportosulnak a különböző tevékenységek.
A nevelő-oktató munkánkat a Líra zeneiskola helybeni működése egészíti ki. Nagy figyelmet fordítunk a rendszeres könyvtárlátogatásra, kölcsönzésre, olvasóvá nevelésre.

Az intézményünk sportiskolai általános iskola. Az anyaiskolai sport csapataiban, a tagiskola tanulói közül többen is részt vesznek (atlétika, labdarúgás). Megyei és országos tanulmányi és sport versenyeken is részt vehetnek tanulóink, többször komoly sikereket elérve.

Az iskolánk Diák Önkormányzata rendszeresen szervez programokat. Lemhény és Ostoros község közötti testvérkapcsolaton keresztül az ottani iskolával csereüdültetést szervezünk. A község életéből is kivesszük a részünket a különböző ünnepségeken szerepelnek tanulóink.

Vecseri Sándor
tagiskola vezető

SONY DSC