Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
Árpád Fejedelem Tagiskolája

Tagintézmény-vezető: Benkéné Kovács Erzsébet
Iskola elérhetősége:
+36 30 949 9477
ostiskola@gmail.com

Bemutatkozás

Iskolánk az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tagiskolája.
8 évfolyamunk van, évfolyamonként 1-1 osztállyal.

Pedagógiai hitvallásunkat a gyermek- és személyiségközpontúság jellemzi.
Nevelőtestületünk nyitott az új dolgok, valamint a refomrpedagógiai módszerek elemei iránt.
Előnyben részesítjük a modern tanítási módszereket, mint például a kooperatív tanítási technikák alkalmazását. Pedagógiai munkánkban a szülőket partnernek tekintjük, az iskolában
Szülői Munkaközösség működik.

Tanítási gyakorlatunk részét képezi a Jenaplan módszer.
A Jenaplan pedagógiát 2001-ben vezette be a székhely intézmény. Mikor iskolánk tagiskolává vált, az alsó tagozatos osztályokban átvettük ezt a módszert.
Célunk a tanulók tanulási és szociális ösztöneinek aktiválása, valamint mozgási és tevékenykedési vágyának felkeltése.
A frontális munka mellett egyénileg, párban, illetve csoportban is dolgoznak a diákok.
A tantermekben barátságos tanulási környezetet teremtünk, amelynek részét képezi a nyitott polcos rendszer, valamint a szőnyeg.
Ez utóbbi a színhelye a reggeli körbeszélgetésnek, amelynek során a tanár és a tanulók egy körben ülve beszélgetnek, illetve előkészítik a tanulmányi munkát.
A Jenaplan módszer jellegzetessége a hetiterv, amelyben a pedagógusok megtervezik az adott heti tevékenységeket, feladatokat.

Pedagógiai munkánkba ugyancsak beépítettük a Komplex Alapprogram elemeit, amely a differenciált és személyre szabott tanítást támogatja.
Az ismeretszerzés mellett hangsúlyt kap a képességfejlesztés is.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok aktív résztvevői legyenek a tanítási-tanulási folyamatnak.

Több projektet, illetve témanapot is megvalósítunk a tanév során egy adott téma köré
szervezve.

Az idegen nyelv oktatása tantárgyi keretben 3. évfolyamon kezdődik el heti 2 órában, ami 4. osztálytól heti 3 órában folytatódik.
A tanórák mellett a diákok délutáni foglalkozásokon, szakkörökön, napközis foglalkozáson vehetnek részt.
Figyelmet fordítunk az olvasóvá nevelésre, amelynek egyik helyszíne az iskolai könyvtár. A települési könyvtárral is jó az együttműködésünk.
Az iskolai életet számos program színesíti, valamint megemlékezünk nemzeti és egyéb ünnepeinkről is.
A nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztató, illetve fejlesztő foglalkozások keretében kapnak segítséget, sajátos nevelési igényű diákjainkkal gyógypedagógus foglalkozik.
Fontosnak tartjuk a tehetség kibontakoztatását is, diákjaink sport- és tanulmányi versenyeken vesznek részt.

A község életébe is bekapcsolódunk, tanulóink különböző ünnepségek szereplői.

Bemutatkozó videónk az alábbi linken tekinthető meg:

https://drive.google.com/file/d/152508P8crdmCN12dqF0CEGmB9SYBxmzd/view?usp=sharing

Benkéné Kovács Erzsébet

tagintézmény-vezető