Rendeletek 2022

1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

4/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2022.(III. 29.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről

10/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

12/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 9/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről

16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

17/2022.(X.25.) önkormányzati rendelet

18/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól

19/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 18/2021.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2022.(XI.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a temetkezés helyi rendjéről

22/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

23/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

24/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek támogatási rendjéről