Az ostorosi Napköziotthonos Óvoda bővítése és felújítása

ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0015
Az elnyert támogatás összege: 119 298 868 Ft
Projekt támogatás tartalma: 95%
Projekt megvalósítás időtartama: 2013. 05. 30. – 2014. 03. 31.

Átadásra került a megújult, és kibővített Napköziotthonos Óvoda Ostoroson, melyhez az önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak – Magyarországi Regionális Operatív Programjának keretében pályázattal nyert támogatást. A pályázati kiírás alapvető célja a minőségi nevelés megteremtése, és a versenyképes tudás elsajátításához szükséges infrastruktúrafejlesztés. A településen már régóta tapasztalható az óvoda kapacitáshiánya, amire megoldást jelent az épület korszerűsítése és egy csoportszobával való bővítése.

A felújítási munkálatok során megvalósult az épület külső- belső átalakítása, és akadálymentesítése. Ezek eredményeként az épület korszerű nemesvakolatot kapott, és
a belső burkolati rendszer is teljesen megújult. A korszerűsítés fontos szempontja volt, hogy a továbbiakban energia és költséghatékony módon lehessen működtetni az
intézményt. Ezért a víz- és szennyvíz rendszer cseréjével együtt víztakarékos öblítésű rendszerek kerültek beépítésre, és megújult a teljes elektromos hálózat. Már tervezés során felmerült a megújuló energiák alkalmazási lehetősége, ennek megfelelően új fűtési rendszert alakítottak ki szabályozható radiátorokkal, környezetbarát gázkazánnal és napkollektort helyeztek el a tetőn. A projekt során eszközbeszerzésre is sor került, így egy korszerűen felszerelt tornaszoba is rendelkezésre áll.

Az óvoda korszerűsítésével megfelelő, modern környezetet teremtettek, és biztosítják a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyerekekre. Az akadálymentesítésnek köszönhetően mostantól minden fajta fogyatékkal élő számára megoldott az intézményen belüli tájékozódás és közlekedés.

Kedvezményezett
Ostoros Községi Önkormányzat

Cím: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
Telefon: +36 (36) 356 010
www.ostoros.hu

Közreműködő szervezet
MAG Zrt.- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt

1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.palyazat.gov.hu

Korall-kivitelezési szerződés.Óvoda

Támogatási szerződés

Korall-kivitelezési szerződésmódosítás2.Óvoda

Korall-kiviteliszerződésmódosítás.Óvoda