Közérdekű adatok

A közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
A szervezeti struktúra >>
A szerv vezetői
Ügyintézés >>
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
1.5 Lapok
Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Anyakönyvi eljárás
Birtokvédelem
Hagyatéki eljárás
Környezetvédelmi hatósági ügyek
Talált tárgyak 
Vadkár
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3 Működés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések

4. Ipari és kereskedelmi rendszer adatainak a jogszabályokban előírt megjelenítése

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján

  • a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás
  • az engedély köteles kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás.

A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján

  • az üzleti célú szálláshelyek adatai;
  • a nem üzleti célú szálláshelyek adatai.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján

  • a vásárokról, piacokról, és azok fenntartójáról vezetett nyilvántartás;
  • a helyi termelői piacokról vezetett nyilvántartás;
  • a bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás.

Publikációs link  https://iparkerpublikalas.komdat.hu/?onkid=8e939af2-e512-435f-ab3d-f9e36d480a2e

Felhasználói leírás:
A megjelent weboldalon ki kell választani a publikáció típusát, majd a következő jobb oldali objektum típusát, és igény szerint további adatait.
A feltételeknek megfelelő adatok a [Betöltés] funkcióval kérhetők le.