Ostoros Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Projekt címe: Ostoros Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése

Azonosító: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00020

Támogatás összege:                                 69.128.826,- Ft

utólag megítélt többlettámogatás összege: 6.002.822,- Ft

Támogatás Összesen:                               75.131.648,- Ft

 

Támogatás intenzitása: 100 %

A tervezett befejezése dátuma: 2018.11.30.

Jelen beruházás során az Ostorosi Közösségi Ház és Könyvtár felújítása, energetikai fejlesztése valósul meg.

 

A projekt szükségessége:

Az épület jelenlegi állapotában elavult, korszerűtlen. Fenntartása jelenlegi állapotában sokba kerül az Önkormányzat számára. Ennek ellenére lehetőségeihez mérten az Önkormányzat eddig is igyekezett korszerűsíteni a Közösségi Ház és Könyvtár épületét, a magas kihasználtság megőrzése érdekében. Például, részleges korszerűsítés során a nyílászárók túlnyomó többségét kicserélték, azonban más, lényegi hővédelmi intézkedés nem történt.

 

Az energetikai korszerűsítés szükségessé vált a fűtés rendszer elégtelen, rosszul szabályozható és drága működése miatt. A tető héjalás cseréje a beázások miatt is indokolttá vált. A palaszerkezetre a tervezett napelem park nem helyezhető el. A korszerűsítés keretében szükséges a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés elhelyezése a homlokzatra, padlásfödémre és a lábazatokra. Az épület felújítása, energetikai korszerűsítése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy továbbra is látogatható legyen, kihasználtsága ilyen magas fokú maradjon.

 

Projekt illeszkedése:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a Top céljaihoz, ezen belül is az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzéséhez, valamint a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálja. Szorosan kapcsolódik a megújuló energiaforrások használatának növelése célterülethez a tetőn elhelyezésre kerülő napelemekkel.

A TOP-ban megfogalmazott célokon kívül jelen fejlesztés hozzájárul az Önkormányzat költségeinek csökkentéséhez, gazdaságos és környezetbarát működést tesz lehetővé.

 

Hatások, eredmények, célkitűzések:

Az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési rendszerek hatékonyságának növelése, szén-dioxid kibocsátás csökkentése, fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A megújuló energiaforrások használata révén hozzájárulva az ország import-függőségének csökkentéséhez. A projekt megvalósulásával az emelkedő energiaárak hosszú távon ellensúlyozhatóvá válnak. A káros anyag kibocsátás csökken, a fűtési rendszer szabályozhatóvá válásával a hőmérséklet és a fogyasztás optimalizációjának lehetősége jelentősen bővül, mely növeli az épületet használók komfortérzetét, így javítva a munkakörülményeket, illetve további üzemeltetési költség csökkenéshez vezet.

 

Kiinduló helyzet:

A projekt megvalósítási helyszíne: 3326 Ostoros, Szent István tér 2.

Az épület három különböző épületegységből állt. A legrégebbi a középső lapostetős mozi épület. Későbbi időkben két oldalról hozzáépítettek melléképületeket kisebb belmagasságokkal. A lapostetőre magastetőt készítettek palafedéssel. Egy későbbi részleges korszerűsítés során a nyílászárók túlnyomó többségét kicserélték, azonban más, lényegi hővédelmi intézkedés nem történt.

A fűtésrendszer elégtelen, rosszul szabályozható és drágán működtethető. A tető héjalása nem megfelelő, gyakoriak a beázások. A palaszerkezetre a tervezett napelem park nem helyezhető el.

 

A megvalósításra kerülő fejlesztések:

– Épület hőtechnikai jellemzőinek javítása,

– Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

– Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

 

Műszaki tartalom:

A jelenlegi gázkonvektoros fűtés átalakulna infrapaneles elektromos fűtésrendszerre. Az elektromos ellátást napelemek biztosítanák. A meglévő pala burkolatot a szabványban meghatározott módon kell lebontani és megsemmisíteni. Az új héjalás alatt a szaruállásokat meg kell erősíteni és a lécezést ki kell építeni. A napelemeknek statika erősítést kell készíteni a statikussal egyeztetett módon és helyeken. Az épületben a teljes homlokzat, a padlásfödém és a külső nyílászárók cseréje tervezett. A projekt során akadálymentesítés is megvalósul.

 


Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Projekt címe: Ostoros Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése

Azonosító: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00020

Támogatás összege: 69.128.826,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A tervezett befejezése dátuma: 2018.11.30.

Jelen beruházás során az Ostorosi Közösségi Ház és Könyvtár felújítása, energetikai fejlesztése valósul meg.

A projekt szükségessége:

Az épület jelenlegi állapotában elavult, korszerűtlen. Fenntartása jelenlegi állapotában sokba kerül az Önkormányzat számára. Ennek ellenére lehetőségeihez mérten az Önkormányzat eddig is igyekezett korszerűsíteni a Közösségi Ház és Könyvtár épületét, a magas kihasználtság megőrzése érdekében. Például, részleges korszerűsítés során a nyílászárók túlnyomó többségét kicserélték, azonban más, lényegi hővédelmi intézkedés nem történt.

Az energetikai korszerűsítés szükségessé vált a fűtés rendszer elégtelen, rosszul szabályozható és drága működése miatt. A tető héjalás cseréje a beázások miatt is indokolttá vált. A palaszerkezetre a tervezett napelem park nem helyezhető el. A korszerűsítés keretében szükséges a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés elhelyezése a homlokzatra, padlásfödémre és a lábazatokra. Az épület felújítása, energetikai korszerűsítése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy továbbra is látogatható legyen, kihasználtsága ilyen magas fokú maradjon.

Projekt illeszkedése:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a Top céljaihoz, ezen belül is az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzéséhez, valamint a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálja. Szorosan kapcsolódik a megújuló energiaforrások használatának növelése célterülthez a tetőn elhelyezésre kerülő napelemekkel.

A TOP-ban megfogalmazott célokon kívül jelen fejlesztés hozzájárul az Önkormányzat költségeinek csökkentéséhez, gazdaságos és környezetbarát működést tesz lehetővé.

Hatások, eredmények, célkitűzések:

Az épület energetikai korszerűsítése által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési rendszerek hatékonyságának növelése, szén-dioxid kibocsátás csökkentése, fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A megújuló energiaforrások használata révén hozzájárulva az ország import-függőségének csökkentéséhez. A projekt megvalósulásával az emelkedő energiaárak hosszú távon ellensúlyozhatóvá válnak. A káros anyag kibocsátás csökken, a fűtési rendszer szabályozhatóvá válásával a hőmérséklet és a fogyasztás optimalizációjának lehetősége jelentősen bővül, mely növeli az épületet használók komfortérzetét, így javítva a munkakörülményeket, illetve további üzemeltetési költség csökkenéshez vezet.

Kiinduló helyzet:

A projekt megvalósítási helyszíne: 3326 Ostoros, Szent István tér 2.

Az épület három különböző épületegységből állt. A legrégebbi a középső lapostetős mozi épület. Későbbi időkben két oldalról hozzáépítettek melléképületeket kisebb belmagasságokkal. A lapostetőre magastetőt készítettek palafedéssel. Egy későbbi részleges korszerűsítés során a nyílászárók túlnyomó többségét kicserélték, azonban más, lényegi hővédelmi intézkedés nem történt.

A fűtésrendszer elégtelen, rosszul szabályozható és drágán működtethető. A tető héjalása nem megfelelő, gyakoriak a beázások. A palaszerkezetre a tervezett napelem park nem helyezhető el.

A megvalósításra kerülő fejlesztések:

– Épület hőtechnikai jellemzőinek javítása,

– Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

– Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

Műszaki tartalom:

A jelenlegi gázkonvektoros fűtés átalakulna infrapaneles elektromos fűtésrendszerre. Az elektromos ellátást napelemek biztosítanák. A meglévő pala burkolatot a szabványban meghatározott módon kell lebontani és megsemmisíteni. Az új héjalás alatt a szaruállásokat meg kell erősíteni és a lécezést ki kell építeni. A napelemeknek statika erősítést kell készíteni a statikussal egyeztetett módon és helyeken. Az épületben a teljes homlokzat, a padlásfödém és a külső nyílászárók cseréje tervezett. A projekt során akadálymentesítés is megvalósul.

Kivitelezési szerződés épületenergetika

Támogatási szerződés >>

Ostoros Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00020 >>

a fentebbi hivatkozás a https://www.dropbox.com/sh/tlzm61ke6k2jvmj/AAAyogz9uFCp7tr8mW4X9dc6a?dl=0 hivatkozásra vezet