Ostorosi Szőlőfürt Óvoda

Intézményvezető: Rétiné Godó Alíz
Cím: Ostoros, Szent István tér 1.
Tel.szám: +36/36-356-055
E-mail: ovoda.polgarmesterihivatalostoros@chello.hu

Az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda Ostoros központjában, a forgalom zajától távol, biztonságos, szép természeti környezetben várja és fogadja a hozzá érkező gyermekeket. 2013-ban európai uniós pályázatnak köszönhetően (125 M Ft) teljesen megújult, tágasabb lett épületünk, és felszereltsége is jelentősen bővült. A projekt megvalósulásával, a mai kor igényeinek és a törvényi előírásoknak megfelelően egy modern, szép, tágas, élhető óvodában tudjuk községünk gyermekeit fogadni. A felújításnak köszönhetően épületünk tornaszobával, fejlesztőszobával, kiszolgálóhelyiségekkel, melegítőkonyhával bővült. A felújítás lehetőséget ad egy újabb csoport, vagy bölcsődei csoport indítására is.
Az épületet körülvevő udvarrészünk, a gyermekek közvetlen környezete, fás, bokros, virágos kertekkel tarkított esztétikus környezet. Az udvar felszereltsége sokoldalú mozgásfejlesztést ösztönöz, jól szolgálja az aktív pihenőidő és játékidő eltöltését, teret ad a felszabadult, önfeledt játékra.

Két szinten, három csoportban működő intézmény vagyunk, csoportjainkban lehetőségeinkhez képest, azonos korosztályonként folyik a nevelőmunka (kis-közép- és nagycsoportban), ahol a gyermeklétszám ideális. Hat óvónőnk felsőfokú végzettségű, négyen szakvizsgázott óvodapedagógusok. Munkánkat segíti 3 szakképzett dajka, pedagógiai asszisztens, konyhalány, óvodatitkár.

Óvodánk programja a Komplex Prevenciós Program adaptációja, melyet a helyi adottságokhoz, saját szemléletünkhöz alakítottunk.
Fő feladatunk a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, a tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokás és normarendszer megalapozására. Az óvodai élet egészét áthatja a nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkör, a családdal szoros kapcsolattartás.
Fontos szerepet tölt be óvodánk életében a különböző hagyományőrző nemzeti- és óvodai ünnepek sora, egymásra épülése, hangulatos, színvonalas kivitelezése. (Szt.Mihály napi gyümölcsvásár, mikulás, advent – karácsony, farsang, kiszézés, húsvét, föld napja, anyák napja, gyermeknap, évzáró-búcsúzás)

Fontos számunkra, hogy óvodásainknak színes, örömteli élményekben gazdag óvodai életet biztosítsunk, ezért minden hónapban színvonalas előadóművészek lépnek fel óvodánkban, sokféle műfajban. Gyakran szervezünk bábszínházi, gyermekszínházi, táncházi és bűvészi előadást. Évek óta hagyomány, hogy búcsúzó nagycsoportosaink számára táborozást szervezünk.

A hagyományos óvodai programjainkon túl, lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára szervezett különböző fejlesztő tevékenységeknek. Ezek szabadon választható jelleggel, délutáni nevelési időn túl, térítés ellenében vehetők igénybe az óvoda épületében. (foci, sakk, angol nyelv, hittan, dráma, tánc, alapozó torna)

Intézményünk nyitott a szülők felé, nevelésünket megvalósítani csak akkor tudjuk, ha jó partneri kapcsolatot alakítunk ki velük. A szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, és a programok, a szülői munkaközösség munkája mindazt a célt szolgálja, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás még szorosabbá váljon, hatékonyabbá tegye az együtt nevelést.

 

 

 

Közlemény-óvodai-beíratkozásról-2020