Közbeszerzés

2017. Éves Közbeszerzési terv

2016. Éves Közbeszerzési terv

Közbeszerzési Szabályzat Ostoros

Beszerzési Szabályzat Ostoros

Statisztikai összegzések:

2016.évi statisztikai összegezés

2015. évi statisztikai összegezés

2014. évi statisztikai összegezés

2013. évi statisztikai összegezés

Ostoros patakmeder-rendezés:

Ostoros patakmeder-rendezés – Patakmeder kivitelezési szerződés

Nevelési intézmények fejlesztése:

Korall-kivitelezési szerződés – Óvoda

Korall-kivitelezési szerződés módosítás – Óvoda

Korall-kivitelezési szerződésmódosítás 2. – Óvoda

Egészségház kialakítása:

Egészségház kialakítása kivitelezési szerződés

Községi Köztemető üzemeltetése:

Pályázati felhívás

Ostoros Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés

Az ostorosi Alapszolgáltatási Központ komplex fejlesztése:

Ajánlattételi felhívás Alapszolgáltatási Központ

Ajánlattételi felhívás hiánypótlása Alapszolgáltatási Központ

Ostoros község belterületi vízrendezés:

Ajánlattételi felhívás – Csincsa

Ajánlattételi felhívás hiánypótlása – Csincsa

Ajánlattételi felhívás módosítása – Csincsa

Tájékoztató eljárás eredményéről – Csincsa

Tájékoztató szerződésmódosításról

Napköziotthonos Óvoda homlokzat felújítás:

Ajánlattételi felhívás – Óvoda

Ajánlattételi felhívás hiánypótlása – Óvoda

Tájékoztatás az eljárás eredményéről

Ostoros község belterületi útjainak, járdáinak korszerűsítése és autóbusz megálló öblök felújítása

Ajánlattételi felhívás – útfelújítás

Értesítés eljárás eredményéről – útfelújítás

Közbeszerzési tervek:

Éves közbeszerzési terv 2009.

Éves közbeszerzési terv 2010.

Éves közbeszerzési terv 2011.

2014. Éves Közbeszerzési terv (módosított)