Rendeletek 2021

1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet és mellékletei az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

3.2021. költségvetés 2021. mellékletek

4/2021.(III.24.) önkormányzati rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról

6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet és mellékletei az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet melléklete

7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet és mellékletei az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet melléklete

8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli, természetbeni települési és gyermekvédelmi támogatások rendszeréről

9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet   személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról

10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és mellékletei az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet melléklete

11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól

12/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

13/2021. (X.20.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 5/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

14/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelet Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer szabályairól szóló 9/2014. (X. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról