Alapszolgáltatási központ

Intézményvezető: Malacsek Béláné
E-mail: gyelosz@gmail.com
Tel.szám: +36/36-786-418, +36/36-787-070

Ellátási formák:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • idősek nappali ellátása
  • gyerek jólléti szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Hétfő: 8.00-10.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 12.00-15.30

Kedves Ostorosi Lakosok!

Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységét szeretném a figyelmükbe ajánlani.
Az intézmény célja egy olyan alapellátás működtetése, mely a lehető legmagasabb színvonalon igazodik az ellátási igényeikhez, a község társadalmi-gazdasági adottságait szem előtt tartva, az esélyegyenlőség, az emberi bánásmód biztosításával.

A szolgáltatások bemutatása

Szociális étkeztetés keretében biztosítunk meleg ebédet a jogosult igénylők számára, melyet a Jankó és Fiai Kft által működtetett konyháról vásárolunk. Lehetőség van házhoz szállíttatni, vagy személyesen elvinni, de örömmel szolgáljuk ki a helyben étkezőket is.

Házi segítségnyújtás keretében az igénylő kérheti alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Az ellátottat fizikai, egészségi és pszichés állapotának megfelelő gondozásával, komfortosabb érzéshez juttatjuk. A háztartás vezetésének segítésével, az egészségügyi ellátáshoz jutás megszervezésével, szociális körülményeinek igényéhez igazítottan, jó szinten tartásával, az ellátott otthonában élheti idős napjait.  Az igénybe vevő családja részben mentesül a gondozási folyamat alól, így több idő jut a pszichés, mentális állapot karbantartására.

A nappali ellátást igénybe vevőknek olyan szolgáltatást biztosítunk, amely során a rendszeres gondozói segítség mellett állapotuk javulását, a romló folyamatok lelassulását várhatjuk. Az ellátottak állapotának figyelemmel kísérése prevencióként szolgál az egészségi, mentális és pszichés állapot alakulása során. Társas kapcsolataik megtartása és kibővítése a személy izolációjának megelőzését, így pszichés problémáik elkerülését vagy csökkenését teszi lehetővé. A család tehermentesítésével energiák szabadulnak fel, melyek következtében az életvitelük is könnyebbé válik.

Család és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Továbbá a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését hivatott végezni. A társadalmi változások ezt- a jó helyzetben lévő- települést is érintik, melynek következtében az egyéneknek, családoknak nagyobb teherrel kell megküzdeniük. A klienseink az együttműködésünk hatására szociális irányú problémáikat könnyebben tudják kezelni, megoldani, életminőségükben pozitív változást tudunk generálni. Legfontosabb tevékenységünk a prevenció, a krízis állapot kialakulásának megakadályozása.

Szolgáltatásaink által a község lakói biztonságban érezhetik magukat, olyan szociális háló van körülöttük, ami krízis helyzet kialakulását meg tudja akadályozni.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

Szervezeti felépítés

Ostoros Alapszolgáltatási Központ Szakmai Pogram 2020

Házirend 2020

Megállapodás HSNY személyi gondozás igénybevételére 2020

Megállapodás HSNY szociális segítés igénybevételére 2020

Megállapodás nappali ellátás igénybevlételére 2020

Megállapodás szociális étkeztetés igénybevételére 2020

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA