Alapszolgáltatási központ

Intézményvezető: Malacsek Béláné
E-mail: gyelosz@gmail.com
Tel.szám: +36/36-786-418, +36/36-787-070

Ellátási formák:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • idősek nappali ellátása
  • gyerek jólléti szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Hétfő: 8.00-10.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 12.00-15.30

Kedves Ostorosi Lakosok!

Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységét szeretném a figyelmükbe ajánlani.
Az intézmény célja egy olyan alapellátás működtetése, mely a lehető legmagasabb színvonalon igazodik az ellátási igényeikhez, a község társadalmi-gazdasági adottságait szem előtt tartva, az esélyegyenlőség, az emberi bánásmód biztosításával.

A szolgáltatások bemutatása

Szociális étkeztetés keretében biztosítunk meleg ebédet a jogosult igénylők számára, melyet a Jankó és Fiai Kft által működtetett konyháról vásárolunk. Lehetőség van házhoz szállíttatni, vagy személyesen elvinni, de örömmel szolgáljuk ki a helyben étkezőket is.

Házi segítségnyújtás keretében az igénylő kérheti alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Az ellátottat fizikai, egészségi és pszichés állapotának megfelelő gondozásával, komfortosabb érzéshez juttatjuk. A háztartás vezetésének segítésével, az egészségügyi ellátáshoz jutás megszervezésével, szociális körülményeinek igényéhez igazítottan, jó szinten tartásával, az ellátott otthonában élheti idős napjait.  Az igénybe vevő családja részben mentesül a gondozási folyamat alól, így több idő jut a pszichés, mentális állapot karbantartására.

A nappali ellátást igénybe vevőknek olyan szolgáltatást biztosítunk, amely során a rendszeres gondozói segítség mellett állapotuk javulását, a romló folyamatok lelassulását várhatjuk. Az ellátottak állapotának figyelemmel kísérése prevencióként szolgál az egészségi, mentális és pszichés állapot alakulása során. Társas kapcsolataik megtartása és kibővítése a személy izolációjának megelőzését, így pszichés problémáik elkerülését vagy csökkenését teszi lehetővé. A család tehermentesítésével energiák szabadulnak fel, melyek következtében az életvitelük is könnyebbé válik.

Család és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Továbbá a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését hivatott végezni. A társadalmi változások ezt- a jó helyzetben lévő- települést is érintik, melynek következtében az egyéneknek, családoknak nagyobb teherrel kell megküzdeniük. A klienseink az együttműködésünk hatására szociális irányú problémáikat könnyebben tudják kezelni, megoldani, életminőségükben pozitív változást tudunk generálni. Legfontosabb tevékenységünk a prevenció, a krízis állapot kialakulásának megakadályozása.

Szolgáltatásaink által a község lakói biztonságban érezhetik magukat, olyan szociális háló van körülöttük, ami krízis helyzet kialakulását meg tudja akadályozni.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA