20/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről