BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023

Ostoros Községi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja  2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

A/

felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

B/

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

Pályázhatnak azon ostorosi lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, vagy felsőoktatásba jelentkező fiatalok, akik a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek. Az ösztöndíjra való jogosultság megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének              500%-át (2022-ben ez 142.500,-  Ft).

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

A pályázatok 2022. október 3. – 2022. november 3. között adhatók be az alábbi módon:

A pályázó regisztrál, vagy korábbi belépési kódjával belép a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, ahol saját adatai megadása után kitölti a Pályázati űrlapot.

A pályázat véglegesítése után az űrlapot ki kell nyomtatni és aláírva papír alapon be kell nyújtani a kötelező mellékletekkel együtt: hallgatói jogviszony igazolás, vagyonnyilatkozat, az együtt élő családtagok jövedelemigazolásai, (kiskorú vagy másik hallgató családtag esetén iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás is szükséges).

A pályázatok benyújtásának helye: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal (3326 Ostoros, Hősök tere 4.), vagy postai úton, legkésőbb 2022. november             3-i feladási dátummal.

https://emet.gov.hu/app/uploads/2020/10/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv.pdf linken található pályázóknak szóló felhasználói kézikönyv a pályázat kitöltésében segítséget nyújt.

FIGYELEM! Saját vagy intézményi adatokat csak a pályázati űrlap kitöltésének megkezdése előtt lehet rögzíteni, módosítani. Véglegesített pályázaton javítani már nem lehet!

„A” típusú pályázati kiírás 

„B” típusú pályázati kiírás

Jövedelemnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat