Emlékezünk Bak Bertalanra

BAK BERTALANRA EMLÉKEZÜNK

 

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy az általunk tisztelt és nagyrabecsült Bak Bertalan, akinek Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évben Ostoros Község Díszpolgára címet adományozott, elhunyt.

Bak Bertalan 1927. szeptember 12-én született Gömör vármegyében. Általános iskolai tanulmányait Ostoroson végezte, majd 1946-tól szőlészeti és borászati tagozaton tanult tovább.  Budafokon tett sikeres érettségi vizsgált, majd a Budafoki Borpalackozó Nemzeti Vállalathoz került pincemesterként. Tanulmányait 1963-tól főiskolai szinten folytatta, a Gyöngyösi Főiskola Szőlőtermesztési Karán szerzett üzemmérnöki oklevelet.

Egész életében borászati szakemberként tevékenykedett, termékazonosító rendszert dolgozott ki, borgazdasági évkönyvet szerkesztett, kutatásokat végzett, borászattal összefüggő cikkeket, tanulmányokat jelentetett meg, bíráló bizottságok tagjaként működött, tevékenységéért számos kitüntetésben részesült.

Bak Bertalan bár Budapesten élt, de ostorosi kötődése mindig is meghatározó volt. Munkásságával hozzájárult településünk országszerte ismertté tételéhez, hírnevének öregbítéséhez, emberi magatartásával példaképül szolgált a felnövekvő nemzedék számára.

Bak Bertalant kérésének megfelelőn 2021. március 13-án Ostoroson helyezték végső nyugalomra.

Nyugodjék békében!

                                                                                                          Böjt László

                                                                                                          polgármester