Kutyásként Ostoroson

Szeretnénk felhívni néhány ebtartási szabályra a figyelmet, mert valamennyiünk érdeke, hogy jól érezzük magunkat a településen:

Az állattartóra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Az Átv. 3. § 1. pontja szerint állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli. Az Átv. 5. § (1) bekezdés szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Alapvető szabályok, amelyek közterületen érvényesek a kutyájukat sétáltatókra.

Állattartóként számos kötelezettsége van: például a kötelező ebösszeíráson való részvétel, a kutyaürülék összeszedése és az is, hogy kutyájával nem veszélyeztethet másokat. Összeállításunkban olyan alapvető szabályokat szedtünk össze, amelyek közterületen érvényesek a kutyájukat sétáltatókra.

Ajánljuk, hogy olvassa el a NÉBIH kutyatartók jogait és kötelezettségei összefoglaló kiadványát: Kutyakötelesség – Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz.

Szedje fel a kutyapiszkot! Az állattartó a felügyelete alatt lévő kutya (vagy más állat) ürülékét a közterületről mindig köteles eltávolítani. A kutyaürüléket minden közterületen: az utcán, a parkokban és más zöldterületeken is össze kell szednie az állatot sétáltató személynek.

Miért?

Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el.*

A kutyaürülék büdös, kellemetlen bele lépni, és még betegségeket is terjeszthet!

Kutyák iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.

Mindannyiunkon múlik, milyen településen élünk! Tegyünk közösen a tiszta közterületekért! Kérjük használják a közterületen elhelyezett kutya-ürülék gyűjtőket. Az új lakópark alsó részén hamarosan 1 db új kutyaürülék gyűjtő edényláda kerül kihelyezésre! Külön szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy lakóparkjaink nem kutyafuttató vagy kutyasétáltató helyek, beépültek és lakó-pihenő övezetként mindannyiunk érdeke az ott szépen kialakított lakókörnyezet védelme.

* Köztisztasági szabálysértés: A 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint: “(1) Aki a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.”

A szabálysértésekben hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Osztály, ahová az elkövető nevét, elérhetőségét és a bizonyítékokat a feljelentésben meg kell adni.

Kutyasétáltatás: közterületen kutyát csak pórázon szabad sétáltatni!

Közterületen kutyát csak pórázon lehet vezetni és csak olyan személy vezetheti, aki a kutya irányítására, kezelésére és féken tartására képes. A kutya tulajdonosának biztosítania kell, hogy a kutya sem más állatot, sem embert ne veszélyeztethessen. Amennyiben a kutya megszökik és ez a kutyát felügyelő személy tudomására jut, nem hagyhagyja kóborolni, aktívan tennie kell azért, hogy a kutya előkerüljön.

Miért?

Aki ezt nem tartja be, szabálysértést követ el.* Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát közterületen kötelezővé teszik, melynek be nem tartása szankciót vonhat maga után. A saját kutyáját a gazdája ismerheti legjobban, de az állat viselkedését a közterületen tartózkodó más emberek, kisgyerekek és kutyák nem ismerik. Ezért – megelőzve a konfliktusokat és baleseteket – kutyáját pórázon kell sétáltatnia.

A kutyát nem ismerő, az állatoktól félő, vagy gyermekért, saját kutyájáért aggódó embereket is állattartó- és kutyaellenessé tehetünk, ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.

*„A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17.§ (1)-(3) bekezdése ezt mondja ki:

„17.(1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

(3)51 Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.”

Veszélyeztetés kutyával: A 2012. évi II. törvény 193. § (1)-(2a) bekezdései értelmében:

“193. § (1)  Aki a felügyelete alatt álló kutyát

  1. a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
  2. b)természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
  3. c)szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
  4. d)vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) *  Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(2a) *  E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya.