Tájékoztató újonnan létesítendő kutakról

TÁJÉKOZTATÓ ÚJONNAN LÉTESÍTENDŐ KUTAKRÓL

kút2

 

 

 

 

 

A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedély kérelmet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani az ingatlantulajdonosnak vagy építtetőnek.

A Hivatal szakügyintézője: BERECZNÉ BUKTA JUDIT,  elérhetősége: 36/356-010