…/2020. (II…..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

…/2020. (II…..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról