BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ostoros Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

Figyelem! A pályázat beadási határideje: 2018. november 6.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

 

– lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás),
– hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás),
– felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

– lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás),
– hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás),
– korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át 65.550,- Ft).

 

Letölthető dokumentumok:

– „A” típusú pályázati kiírás
– „B” típusú pályázati kiírás
–  1. sz. melléklet