Véleménykérés

Tisztelt Ostorosi Lakosok!

 

A temető kezelésével, gondozásával kapcsolatban szeretném kérni véleményüket, illetve elképzelésemet megosztani Önökkel a sírhelyek vonatkozásában.

Tovább szeretnénk folytatni a temető körüli kerítés építését az elkövetkező években, melyet megpróbálunk önerőből finanszírozni.

A ravatalozó épület felújítására pályázati forrást szeretnénk nyerni, sajnos az elmúlt két évben ezirányú pályázatunk nem nyert.

A tartaléktemető területét az Önkormányzat gépeivel folyamatosan tudjuk kaszálni, gondozni.

Sajnos az urna sírhelyünk területe a közeljövőben elfogy, új területet kell kijelölnünk.

Véleményem szerint a régi temetőből felhozott emlékeket a Fenyő úti kerítés mellől áthelyeznénk a kereszt alatti 4-es parcella alá, mely lehetőséget teremt arra, hogy az így felszabadult területen új urnahelyeket tudjunk létrehozni.

Az áthelyezés előtt vállalkozó közreműködésével alakítanánk ki az emlékek új helyét, hogy azok gondozása továbbra is biztosított legyen.

 

Kérem ezzel kapcsolatban írásban, vagy személyesen mondja el véleményét számunkra!

 

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal

3326 Ostoros, Hősök tere 4.

E-mail: titkarsag@ostorosionkormanyzat.t-online.hu

           

Ostoros, 2021. szeptember 17.

 

                                                                                               Böjt László

                                                                                   Ostoros Község Polgármestere