A Magyar Vöröskereszt Ostorosi Alapszervezetének tisztségviselőivel beszélgettünk

– BALOGH ERZSÉBET, a szervezet alapítója és SÓS ISTVÁNNÉ, a szervezet jelenlegi vezetetője válaszolt kérdéseinkre

Hogyan jött létre Ostoroson a helyi Vöröskereszt?

Ez egy érdekes történet – mondja Balogh Erzsébet, az alapító. 2006-tól élek Ostoroson, addig Németországban laktam. Németországban támogattam a Vöröskeresztet és hazatelepülésem után is folytatni szerettem volna valamilyen hasonló tevékenységet. Ezért megkerestem Egerben a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetét, és fölajánlottam, hogy szívesen végeznék önkéntes munkát. A megyei-területi koordinátor, Kosik Mária javasolta, hozzak létre Ostoroson egy helyi szervezetet. Az akkori polgármesterrel egyeztetve kezdtem el az előzetes felméréseket. Megkerestem a helyi civil szervezeteket, kértem a támogatásukat, kértem a csatlakozást magánszemélyektől, mindenkitől, akitől csak tudtam az egész településen. Ebben a kezdeti időszakában Csatháné Barta Irénke és Új Józsefné Marika voltak segítségemre.  Az akkor már működő Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub csoportosan csatlakozott. 2007-ben hivatalosan megalakultunk, megfogalmaztuk céljainkat, megválasztottuk a tisztségviselőket. Az elnök Új Józsefné volt, a titkár jómagam, és a titkár-helyettes Pápai Csilla.

 

 A település egyik legnagyobb taglétszámú szervezettévé nőttétek ki magatokat az évek során. Sós Istvánné, a jelenlegi vezető is a megalakulás után rövid időn belül aktívan bekapcsolódott a vöröskeresztes tevékenységbe, és részt vesz azóta is a közösség életében.

Erzsike, Kati milyen tevékenységeket folytattatok és folytattok jelenleg is?

Legfontosabb tevékenységünk természetesen – mesélnek felváltva, egymás szavait kiegészítve beszélgetőtársaim – a véradás szervezése: hozzájárulni az életmentéshez, az egészség visszaszerzéséhez és az egészség megőrzéséhez. Évente 3-szor van véradás. Ehhez régebben papíralapú meghívókat küldtünk, napjainkban inkább a telefonos és személyes felkéréséket tartjuk a legeredményesebbnek, de a leghatékonyabb az, amikor a véradást valamilyen rendezvényhez kapcsoljuk.

Nagyon fontosnak tartjuk az Ifjúsági Vöröskereszt működtetetését, melynek létrehozása a helyi iskola közreműködésével valósult meg, és terveink között szerepel az újraszervezése, tevékenységének folytatása.

Ahogy múltak az évek, nagyszabású rendezvényünk lett az Egészségnap, melynek keretében szűréseket végzünk, alapszolgáltatásainkat népszerűsítjük, előadásokat, bemutatókat, sportvetélkedőket tartunk, az egészséges életmód alapelveit, lehetőségeit ismertetjük. Ezt a napot többször a közösségi házban tartottuk, de egyre inkább szűkösnek bizonyult a hely, és egyre inkább „belaktuk” a környéket, a kinti tereket is. Volt olyan is, hogy az iskola sportpályáján szerveztük meg. Fel se lehet sorolni, hogy mennyi mindent tettünk egy-egy Egészségnapon!

Minden évben 2 gyermeknek a táboroztatását segítjük: a megyei Vöröskereszt által kibocsájtott tombola árusításából befolyt összegből, amelyet a helyi önkormányzat is támogat.

Feladataink közé tartozik az adományosztás is. Többször segítjük ily módon embertársainkat. Egyik legnagyobb adományosztási akciónk volt pl. az árvízkárosultak segítése.

Ezeken kívül minden évben advent-karácsonyi ünnepséget rendezünk a tagság számára, amelyen szép számban szoktak részt venni önkénteseink

 

 Hány személy valósít meg egy programot?

50-60 ember vesz részt egy-egy programunk lebonyolításában, kezdve az első szervezési lépésektől, a legutolsó,”mindent helyére tenni”, utolsó mozzanatig. Nagyon sok segítségünk volt és van a mai napig.

 

Kik a legfőbb támogatótok?

Mindenekelőtt a sok-sok önkéntes, akiknek a munkáját nem lehet elégszer megköszönni.

Támogatja szervezetünket több magánszemély, és különböző intézmények, vállalkozások, szervezetek, mint pl. dr. Darvai László háziorvos – az egész csapatával együtt -, a NÉBIH, a Mátrai Gyógyintézet (mely szűrőbuszt biztosít nekünk!), a Szeretetfény Alapítvány, az Ostorosbor Zrt., Ostoros Községi Önkormányzat és még nagyon-nagyon sokan.

 

Erzsike, te közben a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei területi vezetőségének tagja is lettél, ott is rendszeresen végzel önkéntes munkát…

Így van. Úgy gondolom, hogy ez a megbízatás, ez a tevékenység is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ostorosi alapszervezet még sokáig végezze nagyszerű segítő tevékenységét az emberekért, mindannyiunkért. Fontosnak tartom, hogy településünk szervezete folyamatosan kapcsolatban legyen a Magyar Vöröskereszt központi szervezeti egységeivel is.

 

Mire vagytok a legbüszkébbek?

Legbüszkébbek mindenképpen a Humanitárius Település cím elnyerésére vagyunk. Erre az önkormányzat pályázhatott. Az önkormányzat és a helyi Vöröskereszt közti jó együttműködés és a Vöröskereszt eredményes munkája kellett ahhoz, hogy Ostoros elnyerhette ezt a címet, Heves megyében egyedüliként!

Büszkék vagyunk minden eddigi tevékenységünkre!

 

Beszélgetésünknek van egy nagyon aktuális apropója, hiszen nem olyan régen újabb elismerésben részesült településünk önkormányzata.

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Dicsérő oklevelet kapott az Ostoros Községi Önkormányzat a Magyar Vöröskereszt országos szervezetétől. Ez a kitüntetés is jelzi, hogy mind a mai napig nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal. Ahhoz, hogy ezt a kitüntetést megkapja az önkormányzat, kellett hozzá a mi helyi vöröskeresztes munkánk. Ahhoz, meg, hogy mi eredményesen tevékenykedjünk, szükség volt az önkormányzat mindenkori támogatására. Ez másképp nem lett volna ilyen eredményes tevékenység.

 

 Szeretettel gratulálunk az újabb elismeréshez! Mindenkinek, aki ennek elérésben részt vett!               

                                                     

 

Ostoros., 2020. 06.02.               

(esha)