RÉTINÉ GODÓ ALÍZT, a Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét kérdeztük

Az óvoda a Komplex Prevenciós Program szerint szervezi tevékenységét. Mi a lényege ennek a programnak?

Óvodánk programja a Komplex Prevenciós Program adaptációja, melyet a helyi adottságokhoz, saját szemléletünkhöz alakítottunk.

Fő feladatunk a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, a tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

A programon belül van-e kiemelt, hangsúlyos célkitűzés?

Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokás és normarendszer megalapozására. Az óvodai élet egészét áthatja a nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkör, a családokkal való szoros kapcsolattartás. A gyermekeket óvodába lépésük pillanatától – a szülőkkel együttműködve életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően, egyéni szükségleteiket figyelembe véve családias légkörben neveljük.

Fontos szerepet tölt be óvodánk életében a különböző hagyományőrző, nemzeti és óvodai ünnepek sora, egymásra épülése, hangulatos, színvonalas kivitelezése. (Szent Mihály-napi gyümölcsvásár, Mikulás, advent – karácsony, farsang, kiszézés, húsvét, föld napja, anyák napja, gyermeknap, évzáró-búcsúzás)

A nevelőmunka korosztályonként tagolt csoportokban történik. Hány gyermek van egy-egy csoportban?

Törekszünk a gyermekek elosztásánál a tiszta csoportok kialakítására (kis-,középső-, nagycsoport ), és arra, hogy csoportokként közel azonos létszámok legyenek. Évek óta szinte maximális csoportlétszámokkal dolgozunk (24-27 fő). Volt olyan helyzet is, hogy a fenntartó engedélyével a törvényileg megengedett létszámot 10%-al kellett megemelnünk.

Hány nevelőt foglalkoztat az óvoda?

A gyermekek nevelését három csoportban látjuk el, így az ahhoz törvényileg előírt létszámmal dolgozunk. Az óvodában jelenleg 7 óvónőt, 3 dajkát, 1 pedagógiai asszisztenst és 1 konyhalányt foglalkoztatunk, akik mind szakképzettek. Kollégáim szinte mind hosszú évek óta dolgoznak az intézményben, tapasztaltak, elhivatottak. Nemcsak a gyermekek szeretete a jellemző rájuk, hanem a munkahelyük iránt is maximálisan elkötelezettek, mindenben lehet rájuk számítani.

Milyen külsős szakemberekkel működik együtt az intézmény? Milyen, a mindennapi óvodai foglalkozásokon kívüli tevékenységre van lehetőségük az idejáró apróságoknak?

Minden olyan külsős szakemberrel együttműködünk, akik munkánkat segíteni tudják (logopédus, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, stb.)

A szülők a gyermekeik számára több, óvodai foglalkozásokon kívüli tevékenység közül választhatnak, melyeket a délutáni időszakokra szervezünk. Ezeket olyan külsős szakemberek tartják. akikkel hosszú évek óta kapcsolatban vagyunk. Ilyen foglalkozás a sakk, dráma, angol, hittan, fejlesztő torna, foci, modern tánc.

Milyen konkrét együttműködési formákat alakítottatok ki a szülőkkel?

Legfőképpen a hagyományos kapcsolattartási formákat alakítottuk ki, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok. Évente kétszer, ősszel és tavasszal a szülőkkel közös délutánt szervezünk, melyet a Szent Mihály napi gyümölcsvásárhoz és a húsvéthoz kapcsolunk. Ilyenkor a szülők a gyermekekkel közösen készíthetnek zöldség-gyümölcs figurákat, melyeket a másnapi vásárban használnak fel, állítanak ki. Húsvétkor, pedig, húsvéti dekorációt alkothatnak, melyet haza is vihetnek, és azzal díszíthetik fel a lakást. Nagy közös rendezvényünk még a karácsonyi jótékonysági vásár, melynek bevételét a következő év gyermeknapjára fordítjuk.

Az Ostoros Községi Önkormányzat fenntartásában működő óvoda épülete igényesen felújított. Rendezett, szép udvara van, a közvetlen szomszédságában van a Szent István park, a Rédei Miklós Közösségi Ház és a templom…

Igen, óvodánk Ostoros központjában, a forgalom zajától távol, biztonságos, szép természeti környezetben várja és fogadja a gyermekeket. 2013-ban Európai Uniós pályázatnak köszönhetően (125 M Ft) teljesen megújult óvodánk, – épületünk tágasabb lett, és felszereltsége is jelentősen bővült. A felújításnak köszönhetően intézményünk tornaszobával, fejlesztőszobával, kiszolgálóhelyiségekkel, új melegítőkonyhával bővült. A felújítás lehetőséget ad egy újabb csoport indítására is.

Az épületet körülvevő udvarrészünk, a gyermekek közvetlen környezete, fás, bokros, virágos kertekkel tarkított esztétikus környezet. Az udvar felszereltsége sokoldalú mozgásfejlesztést ösztönöz, jól szolgálja az aktív pihenőidő és játékidő eltöltését, teret ad a felszabadult, önfeledt játéknak.

Két szinten, három csoportban működő intézmény vagyunk, csoportjainkban lehetőségeinkhez képest, azonos korosztályonként folyik a nevelőmunka (kis-közép- és nagycsoportban). Intézményünk minden csoportjában szakképzett óvodapedagógus dolgozik. A csoportszobák – melyek a gyermekek mindennapi tevékenységének helyszíne- sokszínű, jó minőségű, modern játékokkal várják óvodásainkat. A gyerekek egész napját az életkoruk legfontosabb tevékenysége, a játék szövi át és határozza meg, mely kiegészül a rendszeres, tudatosan szervezett mozgástevékenységekkel. A játékba integrált tanulási folyamatban a gyermekek megtalálják egyéni adottságaik kibontakozásának lehetőségeit.

Tavaly az óvoda bölcsődei résszel bővült, európai uniós támogatásból felújított épületben, szintén szépen rendezett, igényes belső terekkel, udvarral. Mi az eddigi tapasztalat? Milyen a kihasználtsága? Kik vehetik igénybe a bölcsődei ellátást?

Bölcsődénk 2019. áprilisában nyitotta meg kapuit, egy a mai kor igényeinek megfelelően felújított épületben, amely a Hunyadi Mátyás utcában található. A gyermekek ellátásáról, gondozásáról, neveléséről 2,5 fő gondoskodik- 1 fő kisgyermeknevelő, 1 fő dajka, 0,5 dajka (4 órás). Szinte az első percektől a maximális létszámmal működik (7 fő).

A bölcsődei ellátást azok az ostorosi lakosok vehetik igénybe a gyermekük elhelyezésére, ahol mind két szülő dolgozik.

Újraindult az élet az óvodában és a bölcsődében is. Mire kellett nektek a járványügyi helyzetben odafigyelnetek?

A járványügyi helyzet bevezetésével nem állt meg az élet az óvodában, megtörtént a fertőtlenítés, takarítás, dokumentáció (fejlődési naplók, mulasztási naplók, stb.) vezetése. A szülők nagyon példa értékűen álltak az új helyzethez. Az óvodában is bevezetésre került az online kapcsolattartás, a kolléganők felvették a kapcsolatot a szülőkkel, gyerekekkel, és folyamatosan küldték a nevelési évre betervezett feladatokat a gyerekeknek. A karantén alatt 2-szer 1-1 hétig tartottunk ügyeletet, majd május elejére egyre többen jelezték igényüket az ügyeleti rendre, melynek eleget is tettünk. 2020. május 25-én újra kinyitotta kapuit az óvoda: a járványügyi és közegészségügyi szabályok betartásával indultunk. (A felnőtteknek kötelező az épületben a maszk viselése. Kézfertőtlenítés a bejáratnál, a gyermekeknek a mosdóban, ahová a szülő lehetőség szerint nem lép be. A szülő csak addig tartózkodhat az épületben, amíg átadja a gyermeket. Kellő távolság betartására is figyelünk: pl, ha az öltözőben sokan vannak, akkor kint kell várakozni.)

Alíz, te már 30 éve vagy a pályán, ebből 17 éve intézményvezetőként, és aktívan részt vállalsz a közéletben, hiszen képviselőként is tevékenykedsz. Hogyan látod egy kistelepülési óvoda szerepét az egész országos óvodarendszerben?

Egy kistelepülési óvoda előnye talán a családias légkör, a nyugodt, tiszta levegőjű környezet, a természet közelsége. Mindezek mellett Eger közelsége is sok mindent meghatároz, melynek egyaránt vannak előnyei és hátrányai, – ebből az adottságból próbáljuk a legjobbat kihozni. Fontos számunkra, hogy a minket választó családok nyugodtan bízzák ránk gyermekeiket! És öröm számunkra, hogy több „régi ovis” családdal, a későbbiekben is megmaradt, megmarad a jó kapcsolatunk.

(esha)